Stichting Fort Jutphaas


Stichting Fort Jutphaas is een initiatief van Rietveld Wines en Scouting Jan van Hoof. De stichting stelt zich ten doel: behoud van de pracht van het fort en het bevorderen van de realisatie van de gemeentelijke fort-visie. De Stichting heeft een ANBI-status.


Placeholder
Placeholder

Doelstellingen in het kort:

Behoud

In stand houden van natuur, cultuur en cultuurhistorie van Fort Jutphaas.


Interesseren

Het interesseren van de samenleving voor de historie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.


Spreekbuis

Optreden als belangenbehartiger van Fort Jutphaas.


Fondsen

Het werven van fondsen voor behoud en restauratie van Fort Jutphaas.


Ontmoetingsplek

Het creƫren van een ontmoetingsplaats op het terrein van Fort Jutphaas.


Verband

Het verrichten van al wat hiertoe bevorderlijk kan zijn.

 

Contact


Post adress Fort Jutphaas 3

Email info@stichtingfortjutphaas.nl